1.9
November 11, 2011

Brilliant Swedish Alcohol Commercial. (Wait for it)

Det är fredagsmys för vuxna. Den sofistikerade miljön, musiken och den dämpade belysningen försätter oss i stämning. I slow-motion fylls kristallglaset upp med den gyllengula vätskan. Den bilden av alkoholkonsumtion möter oss allt oftare, men i sin nya reklamfilm låter IQ oss följa med även till alkoholens baksida. Där sväljer man inte spriten utan att grimasera, där får barnen se sina föräldrars sämsta sidor och glamouren förvandlas snabbt till torftighet.

Probably an un-macho/un-romanticized parody of these, shown in Europe:

Another via IQ:

Read 3 Comments and Reply
X

Read 3 comments and reply

Top Contributors Latest

Waylon Lewis  |  Contribution: 885,155